Καθαρισμός του Παρκου Τριτση

Κυριακή 07-04-2019 10:00

Περιγραφή:

Καθαρισμός του παρκου και των λιμνών του

Σημείο συνάντησης:

Έξω από τα γραφεία του παρκου, στην είσοδο από την οδό Σπύρου Μουστακλη