Οι δηλώσεις δράσεων θα ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου 2020.

Μέχρι τότε, ανακάλυψε τις δράσεις που έγιναν στην πανελλαδική εκστρατεία του 2019!
Δράση εβδομάδας εθελοντισμού
Δράση Κυριακής