Πολιτική Απορρήτου

Νοιαζόμαστε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Είστε η εθελοντική μας οικογένεια και θέλουμε να είμαστε απόλυτα διαφανείς για το λόγο που χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που τα χρησιμοποιήσουμε.

Ως Οργανωτική Ομάδα Εθελοντών της Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας “Let’s Do It Greece” πιστεύουμε στη μοναδικότητα του κάθε ενός από εσάς και για αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Let’s Do It Greece συλλέγει, χρησιμοποιεί και διατηρεί πληροφορίες που προέρχονται από εσάς κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο http://letsdoitgreece.org στο πλαίσιο της λειτουργίας της και της παροχής των υπηρεσιών της εκστρατείας. Ο ιστότοπος αυτός λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. “Προσωπικά Δεδομένα” είναι πληροφορίες μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η αναγνώρισή σας.

Διαβάστε αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διατηρούμε πληροφορίες με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Στο Let’s Do It Greece είμαστε δεσμευμένοι να προστατεύουμε και να χρησιμοποιούμε κατά τον δέοντα τρόπο όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά την ενάσκηση της δραστηριότητάς μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Συλλογής και Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια της παρούσας Ιστοσελίδας είναι ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής “Ώρα για Δράση”.¨Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@letsdoitgreece.org

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και το Let’s do it Greece λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο μέλη του συλλόγου “Ώρα για Δράση” που ασχολούνται με τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Η μόνη περίπτωση προώθησης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους σχετίζεται με την αποστολή υλικών καθαρισμού μετά από δική σας αίτηση και συγκατάθεση.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου http://letsdoitgreece.org, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από το Let’s Do It Greece για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκστρατείας.

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών είναι απαραίτητη. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή το Let’s Do It Greece μοιράζεται μαζί σας ένα μοναδικό σύνδεσμο για να δημιουργείτε/ανανεώσετε τη δική σας συμμετοχή, και να βάλετε το δικό σας στίγμα στο χάρτη συμμετεχόντων, ελαχιστοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται ώστε να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο χρήστη προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Προσωπικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αριθμό τηλεφώνου (κινητού ή/και σταθερού).
Περιοχή δραστηριοποίησης
Πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς κατά τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα
Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για την αποστολή υλικών καθαρισμού
Αρχεία επικοινωνίας μαζί σας είτε μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται από το Let’s do it Greece για σκοπό μελλοντικής χρήσης. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα αυτά δεν θα αποθηκεύονται και η δήλωση συμμετοχής δεν θα είναι δυνατή.

Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

Έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ορθή του χρήση. Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της οργάνωσης διαφόρων Δράσεων ανά την Ελλάδα καθώς και την παροχή πληροφοριών, ενημερώσεων και εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων παροχών μας, όπως για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας για θέματα σχετικά με την λειτουργία της σελίδας και τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες (δήλωση δράσεων, αποστολή υλικών καθαρισμού κ.α.). Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή το Let’s Do It Greece μοιράζεται μαζί σας ένα μοναδικό σύνδεσμο για να δημιουργείτε/ανανεώσετε τη δική σας συμμετοχή, και να βάλετε το δικό σας στίγμα στο χάρτη συμμετεχόντων, ελαχιστοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται ώστε να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο χρήστη προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη.

Τρόπος Συλλογής Δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε και κάνετε ενέργειες στον ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται για βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση. Σε διάφορες περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε συμμετοχή ή να εγγραφείτε σε κάποια λίστα επικοινωνίας για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συλλεχθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν θα σας εξηγούνται με ξεκάθαρο, σαφή και κατανοητό τρόπο στο σημείο που θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε και τη συναίνεση σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, ή για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι απαραίτητο από νομική υποχρέωση. Το διάστημα που κρατάμε τα δεδομένα ενός ανενεργού χρήστη είναι έως 5 έτη. Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και μόνο σκοπούς.

Αποδέκτες των Δεδομένων

Το Let’s do it Greece δε θα αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων εντός του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.

Ασφάλεια των Δεδομένων

Το Let’s do it Greece εφαρμόζει τα πλέον βέλτιστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ενάντια στην ακούσια ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια ή καταστροφή και κατά της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο.

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Να ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας που έχουμε συλλέξει για εσάς
Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία γίνεται με βάση τα δικαιολογημένα έννομα συμφέροντά μας
Να ανακαλέσετε τη συναίνεση στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει
Να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην απολύτως απαραίτητη για το σκοπό της τόσο ως προς τα στοιχεία που συλλέγουμε όσο και ως προς το χρόνο που τα διατηρούμε
Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μας υποδείξετε
Να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας που έχετε εγγραφεί και να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα κ.λπ. από εμάς
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας δεν θα πληρώσετε κάποια αμοιβή ή αντίτιμο. Παρόλα αυτά αν κατά την επεξεργασία του αιτήματός διαπιστωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε το αίτημα σας, ο οργανισμός μας μπορεί να υποστεί δυσανάλογη επιβάρυνση ή ότι το αίτημα σας είναι παντελώς αβάσιμο ή υπερβολικό τότε μπορεί να σας επιβάλουμε κάποιο εύλογο ποσό ως έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος.

Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων και ανακατευθύνσεων (links, hyperlinks, banners) σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Let’s do it Greece ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ανήλικοι Χρήστες

Πρόθεση του Let’s do it Greece είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων ή βρίσκονται σε φωτογραφίες δράσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από το Let’s do it Greece, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στο Let’s do it Greece, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Παράδειγμα, η ανάρτηση φωτογραφιών με ανήλικα άτομα που συμμετέχουν σε κάποια εθελοντική δράση. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τροποποίηση των παρόντων όρων

Το Let’s do it Greece δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Επικοινωνία

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@letsdoitgreece.org
Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30–210 6475600 6475600
Fax: +30–210 6475628 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Όλα τα σχετικά θέματα στης Πανελλαδικής μας εκστρατείας επιβλέπονται από το ΔΣ του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής “Ώρα για Δράση” στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, υποβολή παραπόνων και αιτημάτων στο παρακάτω email: info@letsdoitgreece.org