Καθαρισμός της πλαζ Κούλας Πρεσπών

Δευτέρα 01-04-2019 10:00

Περιγραφή:

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (www.oenef.eu) σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας (www.europedirect-oenef.eu) και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Kοιν.Σ.Επ) "Φύση και Πολιτισμός" (www.wildlifeandculture.com) συνδιοργάνωσαν και πραγματοποίησαν καθαρισμό στην πλαζ Κούλας Πρεσπών, με τη βοήθεια και συνδρομή των εθελοντών του ΟΕΝΕΦ.

Σημείο συνάντησης:

Πλαζ Κούλας Πρεσπών