Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του ΓΕ.Λ Παραβόλας, παρακείμενων οδών και σημείων εντός χωριού και στο Κάστρο Παραβόλας

Πέμπτη 04-04-2019 08:30

Περιγραφή:

Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του ΓΕ.Λ Παραβόλας, παρακείμενων οδών και σημείων εντός χωριού και στο Κάστρο της Παραβόλας. Συμμετοχή στη δομή Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου

Σημείο συνάντησης:

ΓΕ.Λ Παραβόλας