Το 2020, λόγω των δυσκολιών της πανδημίας, σκεφτήκαμε, αντί να κάνουμε μία μεγάλη δράση να κάνουμε πολλές, μικρές, ξεχωριστές δράσεις από κάθε ένα μοναδικό εθελοντή που έδωσε τον καλύτερο εαυτό του! Και όλοι παρέα ξεπεράσαμε τον αρχικό στόχο των 2020 λεπτών προσφέροντας συνολικά 4095 λεπτά αγάπης στο περιβάλλον.