Χρήσιμο Υλικό για τη Δράση

Mπαίνουμε στον τελευταίο μήνα πριν τη μεγάλη μας δράση!
 
Μοιραζόμαστε μαζί σας χρήσιμο υλικό:

Όλα τα παραπάνω και περισσότερο υλικό θα βρείτε στην ενότητα Εργαλεία της ιστοσελίδας μας: https://letsdoitgreece.org/tools 

Ετοιμαστείτε γιατί την επόμενη εβδομάδα ενεργοποιούμε τον ΧΑΡΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019 και θα σας στείλουμε και τη νέα αφίσα δράσεων για το 2019.