Η Μεγάλη Εικόνα: Our Ocean 2017

Our ocean 1  small
Αγαπημένη μας Οικογένεια,

Με το βλέμμα στη μεγάλη εικόνα που όλοι μαζί δημιουργούμε, αποφασίσαμε φέτος να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις σχετικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, και το πώς αυτές θα επηρρεάσουν τη ζωή μας. Ξεκινάμε!

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου, το θαλάσσιο περιβάλλον βρισκόταν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, στο παγκόσμιο συνέδριο «Our Ocean 2017» , που οργανώνεται ετησίως από το 2014, με στόχο τη δημιουργία δράσεων για την προστασία των Ωκεανών μας.

Το συνέδριο οργανώθηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και για δύο ημέρες η καρδιά των ωκεανών μας χτυπούσε στη Μάλτα, με τη συμμετοχή ηγετών και ενδιαφερόμενων από περισσότερες από 100 χώρες. Μπορείτε να δείτε στιγμές του συνεδρίου εδώ:

https://youtu.be/Q3QY2TJUPnU

Εξετάστηκαν τα θέματα των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, της βιώσιμης αλιείας, της θαλάσσιας ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, και οι δεσμέυσεις των συμμετεχόντων ξεπερασαν κάθε προηγούμενο: Πάνω από 437 δεσμεύσεις παγκοσμίως, με την ΕυρωπαΪκή Ένωση να αναλαμβάνει πλήθος ενεργειών για το μέλλον των Ωκεανών μας. Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των δεσμεύσεων στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ourocean2017.org/our-ocean-commitments

Ο πλανήτης μας, το κοινό μας σπίτι, μας αγγίζει όλους, μας ενώνει πέρα από σύνορα, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Για την προστασία του περιβάλλοντος, για τις μελλοντικές γενιές, για τον πλανήτη που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Και σε αυτό, έχουμε όλοι κάποιο ρόλο να παίξουμε. 

Και αν νομίζεις πως η συμβολή σου είναι ασήμαντη, θυμήσου πως και οι πιο μεγάλες αλλαγές ξεκινάνε από τις πιο μικρές, τις πιο απλές ενέργειες. Ραντεβού, λοιπόν, στις 29 Απριλίου!